Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Yılmaz CAN

Yönetim Kurulu Başkanı

M. Bahadır YILMAZ

Yön. Kurulu Başkan Yardımcısı

Aytekin ŞENLİKOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali FATOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga Erener

Yönetim Kurulu Üyesi