Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Yılmaz CAN

Yönetim Kurulu Başkanı

M. Bahadır YILMAZ

Yön. Kurulu Başkan Yardımcısı

Aytekin ŞENLİKOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali FATOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi