İş İlanı

Teknoloji Transfer Profesyoneli (TTP) İş İlanı

1601–TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı - Teknoloji Transfer Profesyoneli İstihdamı Desteği Çağrısı kapsamında TTP istihdamı yapılacaktır.

TTP’nin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. 

TTP’nin aşağıda belirtilen temel alanlar öncelikli olmak üzere asgari lisans düzeyinde eğitime sahip olması gerekir.

 • Mühendislik
 • Sağlık Bilimleri
 • Fen Bilimleri ve Matematik 
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler 
 • Hukuk
 • Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
 • Mimarlık, Planlama ve Tasarım

 

TTP’nin yukarıda belirtilen alanlarda yüksek lisans veya doktora sahibi olması tercih sebebidir. Bu alanların dışında TTP’nin aşağıda örnekleri verilen disiplinler arası programlardan yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olması da tercih sebebidir.

 • Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları 
 • Teknoloji Yönetimi 
 • Mühendislik Yönetimi
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi TÜBİTAK TEYDEB 1601-2023-1 
 • İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim

 

TTP’nin 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge merkezleri veya tasarım merkezleri, 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma altyapıları, diğer TTO’lar, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, sektörel kümeler, sivil toplum kuruluşları vb. bünyesinde teknoloji yönetimi, proje yönetimi, iş geliştirme gibi konularda asgari 3 yıl iş deneyimine sahip olması beklenir.

Başvuru Tarihleri: 1 Kasım-25 Kasım

Başvuru için; https://forms.gle/LrnoFKWb5Y6BaJvx8