Hedefler

Giresun Teknopark genel olarak bilimsel bilgi temelinde üniversite sanayi iş birliğinin artırılarak çözüm bekleyen sorunların belirlenmesi, bu sorunlara bilimsel çözümlerin üretilmesi, böylece üretim kalitesinin ve kapasitesinin artırılması, ileri teknoloji ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılması, katma değeri yüksek ürünlerin üretilerek ihracat rakamlarının yukarı çekilmesini ve girişimciliğin desteklenmesini ve gelişmesini hedeflemektedir.

 Türkiye’nin ARGE potansiyeline, gelişimine ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak

 Üniversite bilgi alt yapısının üretime katkısını arttırmak

 Teknoloji transferi için ortam hazırlamak

 Bölgesel kalkınmaya destek olmak

 Üniversite – Sanayi iş birliğini etkin kılmak

 Katma değeri yüksek çalışmaların oluşmasını sağlamak

 Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek

 Nitelikli iş gücüne istihdam oluşturmak

 Uluslararası iş birliğini güçlendirmek