Firma ve Kuluçka Başvurusu

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Giresun Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunmak isteyen girişimciler projeleri ile aşağıdaki link üzerinden ön başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU SÜREÇLERİ

1. Ön Başvuru Formunda mevcut projeniz ile ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir. Şahıs olarak başvuranlar, formun içerisindeki firma bilgileri alanına “Firmam Yok” seçeneğini seçip devam edebilirler.
2. Ön Başvurunuz Yönetici şirkete ulaştıktan ve ön onay verildikten sonra, form üzerinde belirttiğiniz mail adresine aktivasyon maili gönderilecektir. Bu nedenle form üzerinden girmiş olduğunuz iletişim bilgilerinizin eksiksiz olmasına dikkat ediniz. Aktivasyon mailinizdeki link ile ArgePortal’e giriş şifrenizi belirleyebilirsiniz.
3. ArgePortal’e giriş yaptıktan sonra karşınıza gelecek form, asıl başvuru formudur. Bu form üzerinde firma bilgileri, proje bilgileri, personel bilgileri gibi başvurunuz ile ilgili istenen tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Ayrıca projeniz için istenen belgelerin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (örn; proje sunumu) 
4. Başvuru formu eksiksiz doldurulduktan sonra “Ön İzleme Formu Yazdır” alanından form yazdırılmalı, her sayfa firma yetkilisi tarafından kaşe imza yapılarak GİRESUN Teknopark A.Ş’ye 1 nüsha olarak teslim edilmelidir. Firması olmayanlar ise başvuru sahibi tarafından sadece imzalanarak teslim edilmelidir.

* Başvuru yapmakla, formlarda ve ekinde vermiş olduğunuz bilgilerin (ileriye dönük beklentileri, niyetleri ve tahminleri içeren nitelikte olanlar hariç) doğru ve tam olduğunu beyan etmiş olursunuz. Yönetici Şirket, formlarda beyan edilen bilgilerin yanlış veya eksik olduğunu bölgeye kabulünüzden sonra tespit etmesi halinde, kira sözleşmenizi tek taraflı feshetme ve bölgedeki faaliyetlerinize son verme yetkisi ve hakkına sahiptir.
* GİRESUN Teknopark’a başvurulan Ar-Ge projesinin; TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı Tekno-Girişim Sermaye Desteği, SANTEZ ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi hakemli jüriler tarafından kabul edilen kamu destekli projelerin kabul yazılarını “proje evrakları” içerisine eklenmesi zorunludur.
 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Proje başvuruları 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi kapsamında proje hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu GİRESUN Teknopark A.Ş Yönetim Kurulu’ nda değerlendirmeye alınarak karara bağlanır ve sonuç firmaya bildirilir. Kabul edilen firmaya bölgedeki ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır.
 

AKADEMİSYENLERİN TEKNOPARKTA ŞİRKET KURABİLMESİ İÇİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

Akademisyenin, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu referans gösterilerek çalıştığı üniversiteye şirket kurmak için başvuruda bulunması ve çalıştığı üniversitenin yönetim kurulu kararı ile başvuruda bulunması gerekmektedir.