Teşvik ve Destekler

Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım faaliyetleri kapsamında;

• Geliştirilen ürün satışlarından elde edilen kazançlar Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaftır.

• SGK İşveren Prim Desteği

• Ücret bordrolarında Damga Vergisi İstisnası

• İthal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemlerde damga vergisi ve harç istisnası

• Yazılıma dayalı ürün ve hizmetlerde KDV istisnası

 

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Yönelik Avantajlar;

 

• Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet,

• Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personel ücretlerine ilişkin 2023 yılı sonuna kadar her türlü vergiden muafiyet,

• Sigorta primi desteği: Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının 31/12/2023 tarihine kadar muafiyeti,

• Bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti,

 

Üniversite ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli İstihdamı ile İlgili Sağlanan Avantajlar:

 

• Çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışma hakkı,

• Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulması,

• Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilme hakkı tanınacaktır.