Sıkça Sorulan Sorular

Giresun Teknopark’a 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası kapsamında Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri yürüten veya yürütmek isteyen girişimci/firmalar başvurabilir.

Ana sayfamızın sol üst köşesinde bulunan ARGE PORTAL üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru değerlendirmeleri projenizin konusunda uzman kişilerden oluşan Hakem Heyeti tarafından yapılır. Hakem Heyeti biri sektör uzmanı, ikisi öğretim üyesi olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır. Firma yaşı 0-3 yaşında olan başvurular bir hakeme gönderilmektedir.

Hakemlerin görüşü çerçevesinde Yönetim Kurulunca ilgili yasa hükümlerine göre karara bağlanır ve karar yazılı olarak firmalara bildirilir. Firma Teknokpark'a kabul edilebilir, koşullu kabul edilebilir ya da firmanın Teknopark başvurusu reddedilebilir.

Giresun Teknopark’a yapılan proje başvurularından ücret alınmaktadır. Ücret miktarı belirli kriterlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

25 m2 den başlayan çeşitli büyüklüklerde ofislerimiz bulunmaktadır. Ayrıca  900 m2 e varan üretim atölyelerimiz de bulunmaktadır.

Kabul edilen firmalara, tüm iletişim, internet ve elektrik altyapıları tamamlanmış faaliyet gösterilmesine hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde, gerekli izinlerin alınmasından sonra ve ayrıldığında teslim aldığı şekilde ofisi geri teslim etmeyi taahhüt ederek ofis alanının kendi kullanımına göre iç tefrişatını yaptırabilir. Yapılacak değişiklikler Yönetici Şirketi'e proje olarak sunularak onay alınması gerekmektedir.

Hakem heyeti firmanın faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman akademisyen ve sektör uzmanlarından oluşmaktadır.

Başvurusu uygun görülmeyen girişimcilerin/firmaların bir kez daha başvurmalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur.

Giresun Teknopark’ta yer almaya hak kazanan ve 4691 sayılı kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanan firmalar, bu yasaya uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Bunun dışında Firmalar, Yönetici Şirket ve/veya ilgili kamu kurumlarının periyodik izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek ve periyodik olarak faaliyet formlarını doldurmak gibi başlıca yükümlülükleri vardır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 14. maddesinin 1.fıkrasının (ı) bendine göre “Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması” gerekir.

Başvuru öncesinde ofis alanları için rezervasyon yapılması söz konusu değildir. Ancak değerlendirme ve kabul süreci tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olan firmalara yer tahsisi yapılır.