Your address will show here +12 34 56 78
Teşvik ve Destekler

Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım faaliyetleri kapsamında;
 • Geliştirilen ürün satışlarından elde edilen kazançlar Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaftır.
 • SGK İşveren Prim Desteği
 • Ücret bordrolarında Damga Vergisi İstisnası
 • İthal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemlerde damga vergisi ve harç istisnası
 • Yazılıma dayalı ürün ve hizmetlerde KDV istisnası

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Yönelik Avantajlar;
 • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet,
 • Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personel ücretlerine ilişkin 2023 yılı sonuna kadar her türlü vergiden muafiyet,
 • Sigorta primi desteği: Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının 31/12/2023 tarihine kadar muafiyeti,
 • Bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti,

Üniversite ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli İstihdamı ile İlgili Sağlanan Avantajlar:
 • Çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışma hakkı,
• Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulması,
 • Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilme hakkı tanınacaktır.