Your address will show here +12 34 56 78
Teknopark Nedir

“Bilim Parkı” veya “Teknoloji Parkı”‘nın kısaltılmış hali olan Teknopark; Devlet, akademi ve özel işletmelerin katılımlarıyla araştırma-geliştirme odaklı şirketleşmenin sağlandığı ve gelişmenin teşvik edici düzenlemeler ile desteklendiği ticari, akademik ve sosyal yapının bütünleştiği ARGE ve yenilikçilik odaklı ekosistemlerdir.

  • Text Hover
Arge Odaklı

Parktaki kurum ve şirketler ürün geliştirme ve yenilik yapmaya odaklıdırlar. Teknoparklar küresel çapta “Bilgi Ekonomisi”‘nin altyapısını oluşturan inovasyonun, teknolojinin ticarileştirilmesinde; devletler, üniversiteler, özel girişimlerin birlikte hareket etmesini sağlamaktadır.

  • Text Hover
Ortak Kaynaklı Ofis İmkanı

Bu parklar, binalar için bir arazi sağlamanın yanı sıra, bazı ortak kaynaklar sunar: Ön kuluçka ve kuluçka merkezi imkanı, ofis ve atölye imkanı, kesintisiz elektrik, telekomünikasyon santralleri, resepsiyon ve güvenlik hizmetleri, idare ofisleri, lokantalar, banka şubeleri, toplantı merkezi, otopark, toplu ulaşım araçları, eğlence ve spor tesisleri gibi. Bu bakımdan parklar, kiralık mekânlardan daha avantajlıdır, çünkü bu hizmetlerin masraflarının paylaşılmasını sağlarlar.

  • Text Hover
Vergi Muafiyetleri


  • Akademisyenlere şirket kurabilme imkanı, Ayrıca öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin Üniversite Döner sermaye kapsamı dışında tutulması,

  • Geliştirilen ürün satışlarından elde edilen kazançlar Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaftır.

  • SGK İşveren Prim Desteği

  • Ücret bordrolarında Damga Vergisi İstisnası İthal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemlerde damga vergisi ve harç istisnası

  • Yazılıma dayalı ürün ve hizmetlerde KDV istisnası


ve daha birçok avantaj sağlanmaktadır 

  • Text Hover