Your address will show here +12 34 56 78
Genel
İhale İlanı

GİRESUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. tarafından açık ihale ve kapalı zarf usulü ile 16.09.2022 Cuma günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek olan; TGB-2022/04 İhale Kayıt Numaralı “GİRESUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ALTYAPI VE KULUÇKA MERKEZİ YAPIMI İŞİ” ne ait ihale dokümanları www.giresun.edu.tr internet adresinde bedelsiz olarak temin edilebilecektir.
0

Genel
Giresun 2.OSB içerisinde yer alan girişimciler açısından bölgemizin yenilikçilik ve ARGE üzerine önemli bir merkezi haline gelmesi planlanan Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ‘nin idare binası ve kuluçka merkezi inşaatının yapımı için uzun çalışmalar sonucu hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulan imar planları, bakanlık tarafından incelenip onaylandı. Böylelikle süreci devam eden mimari projeninde tamamlanıp bakanlığa sunulması ile idare binası ve kuluçka merkezi inşaatının ihalesi kısa sürede yapılmış olacak.


0