Your address will show here +12 34 56 78
İhale İlanı

GİRESUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. tarafından açık ihale ve kapalı zarf usulü ile 16.05.2022 Pazartesi günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan; TGB-2022/01 İhale Kayıt Numaralı “GİRESUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ALTYAPI İDARE BİNASI VE KULUÇKA MERKEZİ YAPIMI İŞİ” ne ait ihale dokümanları www.giresun.edu.tr internet adresinde bedelsiz olarak temin edilebilecektir.
0